o nas kursy dla firm karty CV enoturystyka wydarzenia czytelnia informator


SZKOLENIA DLA FIRM
• Komentowane
  degustacje win

• Degustacje na opak
• Komentowane kolacje
• Indywidualne szkolenia
  winiarskie

• Wyjazdy z winem w tle

KURSY WIEDZY O WINIE
• ENO 1W - info, program
Zgłoś się na kurs
Regulamin ENO1

• ENO 2 - info
Regulamin ENO2/ENO3/ENO4

Archiwum kursĂłw

Numer konta
   bankowego


KURS W PREZENCIE

NAJBLIŻSZE KURSY PODSTAWOWE
WARSZAWA WARSZAWA
• 14/15 maja 2016 rezerwuj
wolne miejsca: 10
REGULAMIN ENO2 / ENO3 / ENO4


REZERWACJA MIEJSC NA KURSACH

1. Rezerwować miejsca na kursach mog± wył±cznie osoby pełnoletnie.

2. W przypadku zmiany terminu kursu wpłaty s± zwracane na konta uczestników, chyba że wpłacaj±cy potwierdzi, że nowy termin jest odpowiedni

ENO2/ENO3/ENO4 - rezerwacja miejsc

1. Zgłoszenia na kursy eno2/eno3/eno4 mog± być telefonicznie lub mailowe. Collegium Vini potwierdza rezerwację mailem lub sms-em.

2. Umieszczone w KALENDARZU KURSÓW szkolenia mog± mieć różny status w zależno¶ci od ilo¶ci dostępnych miejsc lub informacji (zwłaszcza daty, ceny kursu i listy win):

  • REZERWUJ: wstępna rezerwacja miejsca na kursie eno2/eno3/eno4 jest utrzymywana przez 5 dni od daty wysłania zgłoszenia. W tym czasie należy ui¶cić cał± wpłatę. W przypadku braku wpłaty rezerwacja jest anulowana.
  • LISTA REZERWOWA: osoby z listy rezerwowej s± powiadamiane o zwalniaj±cych się miejscach i kolejnych edycjach kursu.
  • LISTA MAILINGOWA: zgłoszenie na listę mailingow± oznacza zainteresowanie tematem. Osoby z LISTY MAILINGOWEJ s± zawiadamiane w pierwszej kolejno¶ci (mail i/lub sms), jednak wpis na LISTĘ MAILINGOWˇ nie jest jednoznaczny z rezerwacj± miejsca na kurs.
Zniżki na kursy ENO2/ENO3/ENO4

Posiadacze aktualnych kart klubowych Collegium Vini otrzymuj± zniżkę w wysoko¶ci 10% (na stronie www: cena z *)

Rezygnacja z kursu ENO2/ENO3/ENO4

  • Kursy eno2: w przypadku rezygnacji na 14 i mniej dni przed rozpoczęciem kursu wpłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku, kiedy znajdzie się chętny na zwolnione miejsce.
  • Kursy eno3/eno4: w przypadku rezygnacji z kursu wpłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku, kiedy znajdzie się chętny na zwolnione miejsce.
Kraków, 29.01.2008

/ostatnia aktualizacja - 30.03.2009/

powrót do strony głównej